Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 4 września 2012

DREWEX DRE GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
DTP DTP GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
HEMP HMP NC Debiut spółki na NC.
PBOANIOLA PBO GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PRYMUS PRS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RELIGADEV REL NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
REMAK RMK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
SFKPOLKAP SFK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STAPORKOW ZUK GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
STARHEDGE SHG GPW Początek notowań spółki HARDEX (HDX) pod nazwą LIBRA (LBC), w związku ze zmianą firmy.
UNIMA U2K GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.