Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 grudnia 2011

ADVERTIGO AVE NC Debiut spółki na NC.
ASBIS ASB GPW NWZA ws. upoważnienia Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
BAKALLAND BAK GPW WZA
CCENERGY CCE GPW NWZA ws. działania na szkodę spółki byłych członków RN oraz byłych członków zarządu, pozbawienia wynagrodzenia jednego z członków RN oraz zmian w statucie.
EKIOSK EKS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
FITEN FTN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INTELIWIS ITL NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
KCSP KCS NC NWZA ws. upoważnienia dla określonych akcjonariuszy do samodzielnego odwoływania i powoływania członków RN i in.
LIBERTY LTG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
MEDAPP MDA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 540 678 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZA z 10 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
REDAN RDN GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji oraz zmiany statutu, nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
UNICREDIT UCG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym połączeniem akcji i zmianą ich wartości nominalnej.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.