Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 października 2023

EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
HIPROMINE HPM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty kredytów, które Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się udzielić na podstawie umowy kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty kredytów, zmiany w składzie RN oraz powierzenia zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na NWZ w dniu 09 października 2023 r.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.