Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 27 grudnia 2019

ASSETUS ASS NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
INFOSCAN IST NC Wprowadzenie do obrotu na NC 218.237 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MLPGROUP MLG GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
ORIONINV ORN GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PROLOG PRL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy za I półrocze 2019 w wysokości 0,05 BGN na akcję.