Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 stycznia 2023

SANPL SPL GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie (odkup) akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII i in.
CFSA CFS NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 11 stycznia 2022 roku oraz zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.621.343 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
OVOSTAR OVO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 euro na akcję.
SNTVERSE SVE GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.