Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 kwietnia 2011

DIGATE DGT NC Zakończenie book building.
EASYCALL ECL NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FLUID FLD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GRODNO GRN GPW Debiut spółki na NC.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii T z prawem poboru.
KREDYTIN KRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KSGAGRO KSG GPW Początek budowy księgi popytu.
SATIS STS GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
SWIECIE MSC GPW WZA
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.