Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 stycznia 2015

INDATA IDT GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
IPODS IOD NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
SANTANDER SAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.213.592.234 akcji zwykłych.
SAPLING SAP NC NWZA ws. dematerializacji akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na NC, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z członkami zarządu, powołania pełnomocnika do zawarcia umów z członkami zarządu oraz zmian w składzie RN.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.