Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 lutego 2018

BDF BDF NC NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
DASE DFG NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
EXCELLENC EXC NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INDATA IDT GPW NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako "Spółka przejmowana".
KANCELWEC KPI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PHOTON PEN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.