Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 grudnia 2017

APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EMPERIA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
HYDROTOR HDR GPW NWZA ws. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżoniowie, połączenia poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
INDATA IDT GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
KLON KLN NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
MINOX MNX NC NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ORIONINV ORN GPW NWZA ws. podziału (splitu) wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
RAWLPLUG RWL GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków wchodzących w skład RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian w statucie oraz przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
TBULL TBL GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6 i 7 NWZ z 21 marca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
TOWERINV TOW GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
XBSPROLOG XBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
YELLOWBOS YBS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.