Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 stycznia 2018

BIOMAX BIM NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.
GEKOPLAST GKP NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
IFIRMA IFI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SYNTHOS SNS GPW Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.