BSCDRUK

Data Spółka Wydarzenie
27 lipca 2020 BSCDRUK Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
19 czerwca 2020 BSCDRUK NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
22 maja 2020 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
7 maja 2020 BSCDRUK NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
4 maja 2020 BSCDRUK NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
30 kwietnia 2020 BSCDRUK Dzień wykupu akcji spółki przez A&R Carton AB z siedzibą w Lund, Szwecja oraz Colorpack GmbH z siedzibą w Rüdersdorf, Niemcy po cenie 40,50 zł za akcję.
27 kwietnia 2020 BSCDRUK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 marca 2020 BSCDRUK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 40,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.
20 marca 2020 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 marca 2020 BSCDRUK Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack z 40,38 zł na 40,50 zł za sztukę.
12 lutego 2020 BSCDRUK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 40,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.
27 stycznia 2020 BSCDRUK NWZA ws. rezygnacji członka RN oraz zmian w RN.
20 listopada 2019 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
11 czerwca 2019 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
10 czerwca 2019 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
3 czerwca 2019 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
3 czerwca 2019 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 maja 2019 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 grudnia 2018 BSCDRUK NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
15 listopada 2018 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 BSCDRUK Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
19 czerwca 2018 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
18 czerwca 2018 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
11 czerwca 2018 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15 maja 2018 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 marca 2018 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 lutego 2018 BSCDRUK NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
15 listopada 2017 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 października 2017 BSCDRUK NWZA ws. powołania członka RN.
31 sierpnia 2017 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 czerwca 2017 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
5 czerwca 2017 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
2 czerwca 2017 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
26 maja 2017 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15 maja 2017 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
10 stycznia 2017 BSCDRUK NWZA ws. rezygnacji członka RN Pana Hans Jürgen Katzer oraz powołania członka RN.
14 listopada 2016 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
1 września 2016 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 sierpnia 2016 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 lipca 2016 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
27 czerwca 2016 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
24 czerwca 2016 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
13 czerwca 2016 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16 maja 2016 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
21 grudnia 2015 BSCDRUK NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków), zmiany statutu, powołania członka RN.
16 listopada 2015 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 maja 2015 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
15 maja 2015 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
5 maja 2015 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
24 kwietnia 2015 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., zmian w Regulaminie RN oraz zmiany statutu.
20 marca 2015 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
28 lipca 2014 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
10 lipca 2014 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
8 lipca 2014 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
24 czerwca 2014 BSCDRUK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
19 lipca 2013 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
4 lipca 2013 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
2 lipca 2013 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
20 czerwca 2013 BSCDRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
15 maja 2013 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 BSCDRUK Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
6 czerwca 2012 BSCDRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
4 czerwca 2012 BSCDRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
25 maja 2012 BSCDRUK WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 BSCDRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
24 października 2011 BSCDRUK NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez nieruchomości.
31 sierpnia 2011 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 BSCDRUK WZA
13 maja 2011 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 BSCDRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 lutego 2011 BSCDRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
10 lutego 2011 BSCDRUK Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H.
9 lutego 2011 BSCDRUK Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
4 stycznia 2011 BSCDRUK Debiut spółki na GPW.
8 grudnia 2010 BSCDRUK Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
6 grudnia 2010 BSCDRUK Początek przyjmowania zapisów na akcje.
1 grudnia 2010 BSCDRUK Zakończenie budowy księgi popytu.
29 listopada 2010 BSCDRUK Początek budowy księgi popytu.