Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 maja 2018

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,10 zł na akcję.
SANPL SPL GPW NWZA ws. podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATCCARGO ATA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BAHOLDING BAH GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENTER ENT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2017 rok.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
GRUPAREC GRC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za 2017 rok.
HYPERION HYP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INDYKPOL IND GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MGMSYS MGM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MLSYSTEM MLS GPW Zakończenie budowy księgi popytu.
ORPHEE ORP NC ZWZA
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, przeznaczenia zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLASTBOX PLX GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PROCHNIK PRC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ROBYG ROB GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SCPFL SCP GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
STAPORKOW ZUK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za 2017 rok.