WISTIL

Data Spółka Wydarzenie
21 grudnia 2018 WISTIL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
27 listopada 2018 WISTIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 WISTIL Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
13 września 2018 WISTIL NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz zmian w statucie.
24 lipca 2018 WISTIL Dzień wykupu akcji spółki przez Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” po cenie 53,36 zł za akcję.
18 lipca 2018 WISTIL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
5 czerwca 2018 WISTIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 WISTIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 listopada 2017 WISTIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 WISTIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 WISTIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
7 czerwca 2016 WISTIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 WISTIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
27 lutego 2015 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 WISTIL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 WISTIL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 WISTIL WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 WISTIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
6 marca 2012 WISTIL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
29 lutego 2012 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 WISTIL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
27 września 2011 WISTIL NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 WISTIL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 WISTIL WZA
16 maja 2011 WISTIL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 WISTIL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 marca 2011 WISTIL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie praw użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
28 lutego 2011 WISTIL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 WISTIL NWZA