EKO

Data Spółka Wydarzenie
15 kwietnia 2013 EKO Wykluczenie spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
27 lutego 2013 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
18 lutego 2013 EKO NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
4 stycznia 2013 EKO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
6 grudnia 2012 EKO Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
29 listopada 2012 EKO NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmian w składzie osobowym RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru.
26 listopada 2012 EKO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 5,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gemma Investments sp. z o.o.
23 listopada 2012 EKO Odstąpienie od wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Gemma Investments sp. z o.o.
14 listopada 2012 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 EKO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG oraz WIG-Poland.
29 października 2012 EKO Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o. na 7 zł. Zakończenie zapisów.
25 października 2012 EKO Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 6,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gemma Investments sp. z o.o.
18 października 2012 EKO Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o. na 5,60 zł.
18 października 2012 EKO Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Gemma Investments sp. z o.o. na 6,35 zł dla zapisów złożonych pomiędzy dniem 25 października 2012 a 31 października 2012 oraz na 5,85 zł dla zapisów złożonych pomiędzy dniem 1 listopada 2012 a 26 listopada 2012.
28 września 2012 EKO Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 4,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
31 sierpnia 2012 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 sierpnia 2012 EKO NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 czerwca 2012 EKO WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 EKO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 EKO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.
31 sierpnia 2011 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 EKO WZA
16 maja 2011 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 EKO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 EKO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.