Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 grudnia 2023

BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4.
CREOTECH CRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
SEVENET SEV NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.