Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 października 2021

ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DENTAMDC DAM NC NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IIAAV IIA GPW Wypłata dywidendy 0,75 euro na akcję.
POLTREG PTR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
SEVENET SEV NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.079.998 akcji serii G oraz 3.333 akcji serii H.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
WERTHHOLZ WHH NC Dzień pierwszego notowania na NC 7.000.000 akcji serii D, 1.584.000 akcji serii E, 30.800.000 akcji serii F.
Facebook FB.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.