Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 grudnia 2019

AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
EFEKT EFK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FIGENE FIG NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 11 NWZ z 31 lipca 2019, zmiany statutu, przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów spółki i spółek zależnych, kadry zarządzające oraz kluczowych pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii M, z pozbawieniem prawa poboru.
FITEN FTN NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
MERLINGRP MRG NC NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN.
MOVIEGAMES MOV NC NWZA ws. powołania członków oraz przewodniczącego RN.
PHN PHN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
PROLOG PRL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 0,82 zł na akcję.
SEVENET SEV NC Pierwszy dzień notowania na NC 316.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy za I półrocze 2019 w wysokości 0,05 BGN na akcję.