Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 stycznia 2013

BYTOM BTM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru, udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
OEM OEM NC Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PLASTPACK PPC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SEVENET SEV NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.