Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 lutego 2016

DAMFINW DIN NC Zakończenie zapisów na akcje serii D.
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,43 zł na akcję.
INVENTION INM NC NWZA ws. zmiany statutu.
KGL KGL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.050.036 akcji serii A1, 350.012 akcji serii B1 oraz 1.750.000 akcji serii C.
PREMFOOD PFR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SEVENET SEV NC NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.