Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 października 2014

BACD BAC GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BACD BAC GPW Początek notowań spółki IDEATFI (IDA) pod nazwą INVENTUM (INM), w związku ze zmianą firmy.
BIOMAXIMA BMX NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CDRL CDL GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
MAKORA MRA NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MEDIATEL MTL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE Spółka Akcyjna.
POLWAX PWX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SAPLING SAP NC NWZA ws. zmiany uchwały z dnia 15 maja 2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.