Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 października 2020

EUROCASH EUR GPW NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników.
7LEVELS 7LV NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
AMBRA AMB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
GREENX GRX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.080.000 akcji zwykłych.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lipca 2020.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PBGAMES PBT NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji serii A1 oraz 100.600 akcji serii D.
POLWAX PWX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WAT WAT NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.