Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 lutego 2017

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CZARNKOW BRO NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.762.925 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EMPERIA EMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ESTAR EST GPW NWZA
FARMACOL FCL GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MOBINI MOB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D oraz zmian w statucie.
POLWAX PWX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji serii C oraz 82.375 akcji serii D.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNICREDIT UCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.603.055.740 akcji zwykłych.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.