Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 marca 2016

AERFINANC AER NC NWZA ws. wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. jako biegłych rewidentów aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów i przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
BEST BST GPW NWZA ws. połączenia spółki BEST SA ze spółkami Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. oraz Gamex sp. z o.o., zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2015 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i in.
FHDOM FHD NC Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
MDIENERGIA MDI GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
NFIEMF EMF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.
PRESENT24 P24 NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.