Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 maja 2015

ALIOR ALR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
APS APS NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIPROMET BPM GPW Wykluczenie z obrotu na GPW na wniosek spółki.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 6,11 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
COMECO CMC NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2014.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
GANT GNT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
IPODS IOD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
JWCONSTR JWC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia z podmiotami zależnymi.
KANIA KAN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2014 rok.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.580.181 akcji zwykłych serii A.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PROGRES PRG NC NWZA ws. przywrócenia akcjom serii A, B i C formy dokumentu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany firmy, zmiany statutu.
REVITUM REV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
TELIANI TLV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
VANTAGE VTG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz ustalenia liczby członków RN na kolejną kadencję przypadającą na lata 2015 – 2017.