Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 września 2014

ALMA ALM GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. m.in. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BETOMAX BTX NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S. PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI Sp. jawna celem objęcia udziałów w spółce „PAMEXPOL” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
CDRL CDL GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
HYDRAPRES HPS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 23 kwietnia 2013 roku.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przeznaczenia zysku w spółce przejętej za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia straty w spółce przejętej za okres od 01.01.2014 do dnia 31.03.2014.
KOFOLA KFL GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 23 czerwca 2014 oraz zmian w składzie RN.
KREC KRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 666.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MOLIERA2 MO2 NC NWZA ws. powołania członków RN.
MONDAY MDV NC NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
MOTORICUS MTR NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.