Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 października 2015

ADIUVO ADV GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 2.829.160 akcji serii B, 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J, 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Wykluczenie z obrotu na NC.
APSENERGY APE NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INNOGENE IGN NC Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
LOKUM LKD GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
MODERNCOM MCE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii I, zmian w RN i in.