Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 kwietnia 2021

ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany w składzie RN.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PHARMENA PHR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
RETRO.PL RTR NC Początek zapisów na akcje serii B w ofercie publicznej.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
SUWARY SUW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
XTB XTB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

wtorek 13 kwietnia 2021

ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BIOMEDLUB BML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 237.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KANIA KAN GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz wynagrodzenia dla członków RN.
LEGIMI LEG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
SUWARY SUW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

środa 14 kwietnia 2021

ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
LEGIMI LEG NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 704.000 akcji serii A, 60.358 akcji serii B, 31.725 akcji serii C, 33.748 akcji serii D, 52.328 akcji serii F, 123.837 akcji serii G.
TRITON TRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
VERBICOM VRB NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

czwartek 15 kwietnia 2021

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
INGBSK ING GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
BIOMAXIMA BMX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CDRL CDL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja korekty raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2019 r.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KOMPAP KMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MOL MOL GPW ZWZA
NWAI NWA NC Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
PLATYNINW PIW GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
POLICE PCE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SESCOM SES GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SOLARINOV SIN NC Split akcji w stosunku 1:10.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
UNICREDIT UCG GPW WZA
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

piątek 16 kwietnia 2021

CHERRY CHP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
DECORA DCR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
GETINOBLE GNB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
MABION MAB GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
QUANTUM QNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
RAFAMET RAF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SESCOM SES GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SMSKREDYT SMS NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, powołania członka RN oraz zmiany uchwały nr 9 podjętej przez ZWZA w dniu 14.08.2020 r.
TBULL TBL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 30,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Artura Błasika, Januarego Ciszewskiego.
VRG VRG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.