Tesco

Data Spółka Wydarzenie
6 października 2021 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
14 kwietnia 2021 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
7 października 2020 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
8 kwietnia 2020 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
2 października 2019 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
10 kwietnia 2019 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
3 października 2018 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
11 kwietnia 2018 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
4 października 2017 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
12 kwietnia 2017 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
5 października 2016 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
13 kwietnia 2016 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
7 października 2015 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
22 kwietnia 2015 Tesco Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
1 października 2014 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
16 kwietnia 2014 Tesco Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
17 kwietnia 2013 Tesco Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
3 października 2012 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
18 kwietnia 2012 Tesco Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
5 października 2011 Tesco Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
19 kwietnia 2011 Tesco Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2010/2011.