LEGIMI

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 LEGIMI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 r.
29 maja 2024 LEGIMI Publikacja raportu za 2023 rok.
13 maja 2024 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 lutego 2024 LEGIMI Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
5 stycznia 2024 LEGIMI Dzień pierwszego notowania na NC 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 listopada 2023 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 LEGIMI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.
30 maja 2023 LEGIMI Publikacja raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 LEGIMI Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
17 stycznia 2023 LEGIMI NWZA ws. powołań do RN oraz zmiany statutu.
30 listopada 2022 LEGIMI Dzień pierwszego notowania na NC 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2022 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 LEGIMI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.
30 maja 2022 LEGIMI Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 LEGIMI NWZA ws. powołania Szymona Gąsiorowskiego na członka RN.
14 lutego 2022 LEGIMI Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 czerwca 2021 LEGIMI NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu.
17 maja 2021 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 maja 2021 LEGIMI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
14 kwietnia 2021 LEGIMI Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 704.000 akcji serii A, 60.358 akcji serii B, 31.725 akcji serii C, 33.748 akcji serii D, 52.328 akcji serii F, 123.837 akcji serii G.
13 kwietnia 2021 LEGIMI Publikacja raportu za 2020 rok.