LEGIMI

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 maja 2022 LEGIMI Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 LEGIMI NWZA ws. powołania Szymona Gąsiorowskiego na członka RN.
14 lutego 2022 LEGIMI Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LEGIMI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 LEGIMI Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 czerwca 2021 LEGIMI NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu.
17 maja 2021 LEGIMI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 maja 2021 LEGIMI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
14 kwietnia 2021 LEGIMI Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 704.000 akcji serii A, 60.358 akcji serii B, 31.725 akcji serii C, 33.748 akcji serii D, 52.328 akcji serii F, 123.837 akcji serii G.
13 kwietnia 2021 LEGIMI Publikacja raportu za 2020 rok.