GETINOBLE

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2022 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 maja 2022 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
29 kwietnia 2022 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 i jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
10 listopada 2021 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
20 sierpnia 2021 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
27 lipca 2021 GETINOBLE NWZA ws. kontynuacji działania spółki w rozumieniu art. 397 ksh, przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
14 maja 2021 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
16 kwietnia 2021 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych.
19 marca 2021 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
11 września 2020 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
22 maja 2020 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
3 kwietnia 2020 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
19 września 2019 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
21 czerwca 2019 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
30 maja 2019 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 marca 2019 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 grudnia 2018 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
28 listopada 2018 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
8 października 2018 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 września 2018 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 lipca 2018 GETINOBLE NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
15 czerwca 2018 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
8 czerwca 2018 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.597.068 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
17 maja 2018 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
23 lutego 2018 GETINOBLE NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
15 listopada 2017 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
10 października 2017 GETINOBLE NWZA ws. oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka RN oraz powołania członka RN.
15 września 2017 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.315.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
8 września 2017 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 maja 2017 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
15 marca 2017 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
10 listopada 2016 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 października 2016 GETINOBLE Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 października 2016 GETINOBLE Scalenie akcji w stosunku 3:1.
30 września 2016 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
27 września 2016 GETINOBLE Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
22 września 2016 GETINOBLE Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2016 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 kwietnia 2016 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
21 marca 2016 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 grudnia 2015 GETINOBLE NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
16 listopada 2015 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
20 sierpnia 2015 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 maja 2015 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
23 marca 2015 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 listopada 2014 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
9 października 2014 GETINOBLE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2014 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 GETINOBLE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
3 marca 2014 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 GETINOBLE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy.
9 maja 2013 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 GETINOBLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
30 listopada 2012 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
29 listopada 2012 GETINOBLE Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
26 października 2012 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
12 października 2012 GETINOBLE Pierwszy dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 września 2012 GETINOBLE Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
10 września 2012 GETINOBLE Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
7 września 2012 GETINOBLE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J oraz akcji serii K.
10 sierpnia 2012 GETINOBLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
10 lipca 2012 GETINOBLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii J i K z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
18 czerwca 2012 GETINOBLE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
18 czerwca 2012 GETINOBLE Początek notowań spółki GETBANK (GTB) pod nazwą GETINOBLE (GNB), w związku ze zmianą firmy.
16 marca 2012 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
24 stycznia 2012 GETINOBLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-banki.
20 stycznia 2012 GETINOBLE Debiut spółki na GPW.