YURECO

Data Spółka Wydarzenie
15 maja 2015 YURECO Wykluczenie spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
16 lutego 2015 YURECO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 YURECO Dzień wykupu akcji spółki przez Oxylion Spółka Akcyjna po cenie 2,17 zł za akcję.
3 lutego 2015 YURECO Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
9 stycznia 2015 YURECO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2014 YURECO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
28 października 2014 YURECO NWZA ws. nabycia prawa własności nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2014 YURECO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 czerwca 2014 YURECO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, wyboru członków RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 YURECO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 YURECO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 YURECO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 YURECO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 YURECO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
5 czerwca 2013 YURECO ZWZA ws. m.in. podziału zysku, utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
14 maja 2013 YURECO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 YURECO Publikacja raportu za 2012 rok.
12 lutego 2013 YURECO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 YURECO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 YURECO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 maja 2012 YURECO WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
9 maja 2012 YURECO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 YURECO Publikacja raportu za 2011 rok.
7 lutego 2012 YURECO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 YURECO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 YURECO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 sierpnia 2011 YURECO Debiut spółki na NC.