BUDOSTAL5

Data Spółka Wydarzenie
7 stycznia 2013 BUDOSTAL5 Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
3 stycznia 2013 BUDOSTAL5 NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 sierpnia 2012 BUDOSTAL5 NWZA ws. wyborów do RN.
14 sierpnia 2012 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 czerwca 2012 BUDOSTAL5 WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
15 maja 2012 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
9 kwietnia 2012 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
29 grudnia 2011 BUDOSTAL5 NWZA ws. kontynuacji działalności, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 sierpnia 2011 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
5 maja 2011 BUDOSTAL5 WZA
29 marca 2011 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 BUDOSTAL5 Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.