Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 lipca 2016

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ASSETUS ASS NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. i dalszego istnienia spółki.
IPOPEMA IPE GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 53,51 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
POLINW PIS NC Początek notowań spółki TILIA (TIL) pod nazwą POLINW (PIS), w związku ze zmianą firmy.
READGENE RDG NC NWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „Read-Gene” za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „ReadGene” za rok obrotowy 2015.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,055 euro na akcję.
SKARBIEC SKH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 103.478 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,08 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
Alibaba BABA.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Amgen AMGN.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BASF BAS.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Bayer BAY.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Boeing BA.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.