Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 lipca 2013

ALEJA ALS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
BAUMAL BAU NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2011 do 31.12.2012.
CODEMEDIA COD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu.
DIGATE DGT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, obniżenia kapitału zakładowego, określenia kapitału docelowego oraz udzielenia zgody na przeniesienie aktywów.
ECERAMICS ECR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 oraz wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2012.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
GANT GNT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.130 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GOTFI GTF NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
HAWE HWE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
LENTEX LTX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
LOYD LYD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
PHOENIX PHO NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PRIMETECH PTH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
SNIEZKA SKA GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ULMA ULM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
VENTUREIN VTI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.