Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 października 2020

ARENAPL ARE NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 29 ZWZ z 20 lipca 2018 i in.
EKOOZE EKE NC NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N.
IMMOBILE GKI GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
PROJPRZEM PJP GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW NWZA ws. ustalenia ilości mandatów w zarządzie na obecną kadencję, powołania członka zarządu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
VRG VRG GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego, zmiany Polityki Wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.