Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 maja 2016

KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.705 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
AIRWAY AWM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł.
ALUMETAL AML GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,55 zł na akcję.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ESSYSTEM ESS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
HONEYPAY HPG NC ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok 2015.
I2DEV I2D GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.000.000 akcji serii A i 1.700.000 akcji serii B.
MADKOM MAD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz scalenia akcji i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela.
PLASTPACK PPC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
POLMED POM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
POLNORD PND GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 336.800 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. zmiany uchwały WZ nr 4/XI/2013 z 27 listopada 2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu i wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą WZ nr 4/VI/2015 z 26 czerwca 2015 oraz zmiany statutu.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNIWHEELS UNW GPW ZWZA
UNIWHEELS UNW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 euro na akcję.
VIGOPHOTN VGO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,49 zł na akcję.
WITTCHEN WTN GPW Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.