Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 lipca 2021

KGHM KGH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 450 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,03 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
DBENERGY DBE NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22/12/2020, 23/12/2020, 24/12/2020 ZWZ z 22 grudnia 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z (MSSF) / (MSR), ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu.
DEVELIA DVL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
DSTREAM DOW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz celowości dalszego istnienia spółki.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2020.
SANOK SNK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SFD SFD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SIMFABRIC SIM NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.