Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 lutego 2024

1SOLUTION ONE NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy).
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji bez wartości nominalnej, obniżenia kapitału zakładowego oraz nabycia akcji własnych bez wartości nominalnej w celu umorzenia.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za 2022 rok.
QNATECHNO QNA NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym, zmian statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zmian w składzie osobowym RN obecnej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnienia przez członków RN funkcji dodatkowych.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.