Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 grudnia 2021

BIOPLANET BIP NC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii D. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
NOOBZ NOB NC NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A. oraz zmiany statutu.
POLTREG PTG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2020 rok.
SIMPLEDAY SLD NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.