Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 listopada 2022

ALLEGRO ALE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
EXIMIT EXM NC NWZA ws. powołania nowego członka RN w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji oraz zmiany statutu.
GRUPRACUJ GPP GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
IIAAV IIA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.375.916 akcji zwykłych na okaziciela.
IMCOMPANY IMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.322.464 akcji zwykłych na okaziciela.
LEGIMI LEG NC Dzień pierwszego notowania na NC 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia umorzonych akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
RAINBOW RBW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2021-30.06.2022.
UNIMA U2K GPW NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., powołania członka RN oraz zmiany statutu.
VIDIS VDS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku.