Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 grudnia 2013

AVIAAML AAL GPW NWZA
DEVORAN DEV NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań z działalności i finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013r oraz za rok ubiegły, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TAXUSFUND TXF NC NWZA ws. emisji akcji zwykłych imiennych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, powołania członków RN i Prezesa Zarządu oraz zmiany statutu.