Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 lipca 2016

AGORA AGO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
EKOBOX EBX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
EUROHOLD EHG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,002727 BGN na akcję.
GLGPHARMA GLG NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GLGPHARMA GLG NC Dzień pierwszego notowania na NC 19 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 0,76 zł n akcję.
MINERAL MND NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
OLYMPIC OEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyjęcia Regulaminu RN.
SILVANO SFG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 euro na akcję.
WDX WDX GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.