Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 grudnia 2016

ECHO ECH GPW Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,69 zł na akcję.
GRJAGUAR GJA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
TERMO2PWR T2P NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
TXM TXM GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.