Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 lipca 2022

BOOMBIT BBT GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
CDA CDA NC Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję zwykłą i 0,30 zł na akcję uprzywilejowaną.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
KOOL2PLAY K2P NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
LASERMED LSR NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.