Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 listopada 2013

ADMIRAL ADM NC Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BORYSZEW BRS GPW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. z Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji i praw do akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
NEWAG NWG GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
NORDEABP NDA GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
POLNORD PND GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. m.in. podziału ZPUE Holding sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego, połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Pro sp. z o.o., zmiany statutu.