Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 listopada 2013

06MAGNA 06N GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmian w RN.
CENTURION CTF NC Początek notowań spółki STERGAMES (SGM) pod nazwą CENTURION (CTF) w związku ze zmianą firmy.
DEMOLEN DEM NC Ostatni dzień notowań na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMTASIA EMA NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MBANK MBK GPW Początek notowań spółki BRE (BRE) pod nazwą MBANK (MBK) w związku ze zmianą firmy.
NEWAG NWG GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
OPTEAM OPM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PGFGROUP PGV GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
POLNORD PND GPW Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych oraz notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D, wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.