Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 grudnia 2015

ACE ACE GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
BPX BPX NC NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników spółki w postaci przydziału akcji i ich objęcia za cenę nominalną, emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
FLUID FLD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, odwołania członka RN, powołania członka RN.
KRVITAMIN KVT GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.653.751 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MILESTONE MMD NC Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ORIONINV ORN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych PGS Software S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGS Software S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.