Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 lipca 2018

AGORA AGO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATLASEST ATL GPW ZWZA
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
ESSYSTEM ESS GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
EUROHOLD EHG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,00855 BGN na akcję.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
HORTICO HOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MFO MFO GPW Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
PAMAPOL PMP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
PGFGROUP PGV GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
TBULL TBL GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
XPLUS XPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.