Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 października 2023

APLISENS APN GPW NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 20 czerwca 2023 roku, rozdystrybuowania akcji skupionych w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2022, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
CAPITAL CPA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
DSTREAM DOW NC NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.