Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 lutego 2021

CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
COLUMBUS CLC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
CTE CTE NC NWZA ws. zmian w RN.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Przydział akcji oferowanych.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
PGFGROUP PGV GPW Początek notowań spółki ZASTAL (ZST) pod nazwą PGFGROUP (PGV) w związku ze zmianą firmy.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
SUNDRAGON SDG NC NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu.
WESTREAL WRE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.